The Marq | Giỏ hàng trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)


(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

Mã cănGiá bán (trđ)Toà TầngVị tríDT XDLoạiSố phòngĐơn giá
A1.01.0220,367A10102110.243B13        184.8
A1.02.0220,448A10202110.243B13        185.5
A1.04.0220,624A10402110.243B13        187.1
A1.10.0221,153A11002110.243B13        191.9
A1.13.0221,442A11302110.243B13        194.5
A1.14.0221,554A11402110.243B13        195.5
A1.21.0222,693A12102110.243B13        205.9
A1.04.0420,337A10404108.873B33        186.8
A1.13.0421,145A11304108.873B33        194.2
A1.04.0513,786A1040571.822B32        192.0
A1.01.0613,618A1010671.822B32        189.6
A1.02.0613,671A1020671.822B32        190.4
A1.04.0913,779A1040973.872B22        186.5
A1.06.0913,908A1060973.872B22        188.3
A1.13.0914,327A1130973.872B22        193.9
A1.14.0914,402A1140973.872B22        195.0
A1.01.1013,607A1011073.872B22        184.2
A1.02.1013,660A1021073.872B22        184.9
A1.13.1014,327A1131073.872B22        193.9
A1.13.1114,878A1131177.382B12        192.3
A1.02.1214,180A1021277.382B12        183.3
A2.02.0127,101A20201145.884B14        185.8
A2.04.0127,334A20401145.884B14        187.4
A2.19.0129,223A21901145.884B14        200.3
A2.21.0130,072A22101145.884B14        206.1
A3.01.0326,650A30103143.644B24        185.5
A3.06.0327,235A30603143.644B34        189.6
A3.13.0324,709A31303128.653B23        192.1
B1.02.0114,180B1020177.382B12        183.3
B1.04.0114,304B1040177.382B12        184.9
B1.13.0114,878B1130177.382B12        192.3
B1.14.0114,956B1140177.382B12        193.3
B1.24.0115,868B1240177.382B12        205.1
B1.01.0213,607B1010273.872B22        184.2
B1.02.0213,660B1020273.872B22        184.9
B1.04.0213,779B1040273.872B22        186.5
B1.06.0213,908B1060273.872B22        188.3
B1.13.0214,327B1130273.872B22        193.9
B1.14.0214,402B1140273.872B22        195.0
B1.24.0215,272B1240273.872B22        206.7
B1.02.0613,514B1020671.822B32        188.2
B1.04.0613,629B1040671.822B32        189.8
B1.11.0614,047B1110671.822B32        195.6
B1.13.0614,162B1130671.822B32        197.2
B1.06.0720,527B10607108.873B33        188.5
B1.01.0915,607B1010984.942B42        183.7
B1.04.0920,624B10409110.243B13        187.1
B1.11.0921,266B11109110.243B13        192.9
B1.01.1415,290B1011482.852B52        184.6
B1.02.1415,351B1021482.852B52        185.3
B2.04.1027,334B20410145.884B44        187.4
B2.06.1027,589B20610145.884B44        189.1
B2.13.1023,625B21310120.653B43        195.8