The 5Way Phú Quốc | Mặt bằng tổng thể và layout căn hộ chi tiết

202310/42/16/102235-15.jpeg

202310/42/16/101903-ba47d8f36992becce783.jpg

202310/42/16/101859-f609aabd1bdccc8295cd.jpg

202310/42/16/102246-22.jpeg

202310/42/16/102240-21.jpeg