Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI MAPWAY.VN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu mapway.vn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

 • Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu mapway.vn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của thành viên thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Ban Quản trị  Mapway xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung bên dưới. Các nội dung này sẽ được đăng tải tại vị  trí người dùng dễ nhìn thấy và tiếp cận trên website mapway.vn, cụ thể:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về thành viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Website mapway.vn sử dụng thông tin của Thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Mapway;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Thành viên;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Thành viên tại Mapway;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Thành viên gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Thành viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website mapway.vn
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người  tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • Công ty TNHH Công nghệ Mapway Việt Nam
 • Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315334285 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2018
 • Điện thoại: 091.998.0540        Email : [email protected]

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:
  • Công ty TNHH Công nghệ Mapway Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315334285 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2018
  • Điện thoại: 091.998.0540        Email : [email protected]
 •   Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên

Phương thức và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên website mapway.vn. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website
 • Trường hợp không thể thao tác chỉnh sửa thông tin trên website mapway.vn, thành viên gửi yêu cầu về:
  • Công ty TNHH Công nghệ Mapway Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 091.998.0540        Email : [email protected]

Xin phép thành viên khi thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin
 • Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….
 • Mapway.vn có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:
  • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
  • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
  • Trong các trường hợp sau thì Sàn GD TMĐT mapway.vn không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:
  • Những thông tin tại form đăng ký thành viên
  • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa hai bên

Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên:

 • Mapway.vn phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của thành viên với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:
 • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng
 • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật
 • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

 • Mapway.vn đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:
 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại của thành viên trong trường hợp thông tin cá nhân thành viên bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: mapway.vn sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của thành viên. Khi phát hiện sự vi phạm, người dùng có thể gửi khiếu nại về trụ sở Công ty TNHH Công Nghệ Mapway Việt Nam. Mapway.vn sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với thành viên đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.
 • Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên, mapway.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

 • Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Mapway.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình
 • Mapway.vn có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật

BAN QUẢN TRỊ MAPWAY.VN