The Global City | Hình ảnh phối cảnh dự án

Global City là khu đô thị có quy mô 117ha tại An Phú, Tp Thủ Đức. Đây là dự án hợp tác giữa Masterise Homes và công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc - Foster & Partners để tạo nên một khu đô thị mang tính biểu tượng ngay tại Việt Nam. Với vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm Tp Thủ Đức, Global City được thiết kế với hạ tầng đồng bộ, đa dạng loại hình sản phẩm, cùng với các tiện ích cao cấp.

Xem thêm các bài viết về Global City:
Giới thiệu dự án Global City
Vật liệu bàn giao tại Global City
Phối cảnh dự án Global City
Mặt bằng, layout chi tiết tại phân khu Soho


202212/51/24/140741-315a2873-1e74-47f5-9b64-70a95f9ecb5c.jpeg

202212/51/24/140746-theglobalcity-townhouse-soho-facade.jpg

202212/51/24/140748-theglobalcity-townhouse-soho.jpg

202212/51/24/141145-theglobalcity-townhouse-soho-.jpg

202212/51/24/140746-theglobalcity-townhouse-soho-facade.jpg

202212/51/24/141148-theglobalcity-townhouse-soho-interiors.jpg

202212/51/24/141150-ext26-lk-market-street-01-texted-watermarked-01.jpg

202212/51/24/141155-ext15-bt-villa-river-front-e-02-texted-watermarked-01.jpg

202212/51/24/141158-ext27-lk-market-street-e2-texted-watermarked-01.jpg

202212/51/24/141415-3208-saigonmasterplan-dc06-lk-livingroom-04a-logoed-watermarked-02.jpg

202212/51/24/141417-3208-saigonmasterplan-dc06-lk-familyroom-02-logoed-watermarked-02.jpg

202212/51/24/141423-3208-saigonmasterplan-dc06-lk-kitchen-logoed-watermarked-02.jpg

202212/51/24/141426-3208-saigonmasterplan-dc05-lk-masterbathroom-close-up-logoed-watermarked-02.jpg

202212/51/24/141429-3208-saigonmasterplan-lk-lift-lobby-b3-2-logoed-watermarked-02.jpg

202212/51/24/141432-3208-saigonmasterplan-dc06-lk-masterbathroom-logoed-watermarked-02.jpg