MT Eastmark City | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (Bảng giá chi tiết)

Tìm hiểu về dự án MT Eastmark City

Xem giỏ hàng MT Eastmark City
Mặt bằng, layout căn hộ MT Eastmark City
Thông tin MT Eastmark City

Cập nhật tình trạng giỏ hàng

Đã bánMã căn Giá bán ThápTầngVị tríKiểuLoạiDT XDHướng Đơn giá 
B.06.12          2,574B06122C1PN63.4Tây       40.6
B.13.13          3,983B13131A3PN95.7Tây       41.6
B.14.18          2,714B14181C1PN65.4Đông       41.5
C.13.14          4,135C13142A3PN99.9Bắc       41.4
C.07.08          2,550C07082C1PN63.4Tây       40.2
C.09.09          2,583C09092C1PN63.4Tây       40.7
D.10.14          4,182D10141A3PN95.7Bắc       43.7
D.05.15          4,218D05152A3PN99.9Đông       42.2
D.12.16          2,960D12161C1PN65.4Nam       45.3
D.04.01          2,792D04011C1PN65.4Nam       42.7
D.07.01          2,829D07011C1PN65.4Nam       43.3
D.08.01          2,846D08011C1PN65.4Nam       43.5
D.12.03          3,463D12031B2PN73.4Nam       47.2
D.09.04          2,913D09041C1PN65.4Nam       44.5
D.10.07          2,822D10072C1PN63.4Bắc       44.5
D.11.07          2,837D11072C1PN63.4Bắc       44.7
D.13.08          2,803D13082C1PN63.4Bắc       44.2
D.08.09          2,731D08092C1PN63.4Bắc       43.1
E.11.11          2,638E11112C1PN63.4Nam       41.6

202303/13/31/101302-1a-nentrang.jpg

202303/13/31/101453-2a-nentrang.jpg

202303/13/31/101647-1c-nentrang.jpg

202303/13/31/101723-2c-nentrang.jpg