Masteri Centre Point | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)

Đã bánMã căn hộGiá bán
chưa VAT
BlockTầngTrục cănDT XDĐơn giá/m2
 B.26.07           5,525B260773.5           75.16
 C.14.01           4,972C140170.6           70.43
 C.29.02           5,811C290273.9           78.64
 C.04.05           4,736C040572.7           65.15
 C.25.07           5,006C250772.0           69.52
 C.13.11           8,453C131197.0           87.14
 C.26.12           6,335C261271.5           88.61
 C.04.14           7,982C041499.4           80.30
 C.26.14           8,916C2699.4           89.70
 C.13.15           5,396C131573.9           73.02
 C.32.15           5,918C3273.9           80.08
 C.25.16           5,440C251672.6           74.93
 C.04.17           4,768C041770.5           67.62
 C.13.17           4,852C1370.5           68.83
 C.21.17           5,052C2170.5           71.65
 D.04.01           7,963D040195.2           83.64
 D.17.03           8,657D170397.4           88.88
 D.13.04           4,910D130473.9           66.44
 D.19.08           5,536D190873.9           74.91
 D.21.13           5,359D211372.5           73.92
 D.28.15           9,318D281599.4           93.74
 D.32.17           6,426D321771.5           89.88
 E1.13.06           4,442E1130672.2           61.53
 E1.13.08           4,504E1130871.7           62.81
 E2.13.11           4,475E2131171.7           62.41

202303/13/31/082220-20230327-152928.jpg