Lexington | Mặt bằng tầng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

       


Mặt bằng tầng điển hình

Về đầu trang

202301/01/03/113016-b-n-c-n-h--lexington-gi--c-nh-tranh-nh-t.png

202301/01/03/113016-can-ho-lexington-trung-tam-quan-2.jpg

202301/01/03/113016-can-ho-lexington-trung-tam-quan-2--2-.jpg

202301/01/03/113015-can-ho-lexington-trung-tam-quan-2--3-.jpg

202301/01/03/113015-can-ho-lexington-trung-tam-quan-2--4-.jpg


Layout căn hộ tháp A

Về đầu trang

202301/01/03/113851-a-01--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-02--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-03--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-04--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-05--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-06--1-.jpg

202301/01/03/113851-a-07--1-.jpg

202301/01/03/113850-a-08--1-.jpg

202301/01/03/113850-a-09--1-.jpg

202301/01/03/113850-a-10--1-.jpg

202301/01/03/113850-a-12--1-.jpg