Hình ảnh thực tế nhà phố Classia - Khang Điền

Hình ảnh thực tế nhà phố Classia - Khang Điền

Xem chi tiết dự án tại đây

Tư vấn dự án: 0919980540

202210/43/25/082610-20221021-090244.jpg

202210/43/25/082534-20221021-100952.jpg

202210/43/25/160142-20221021-100944.jpg

202210/43/25/160216-20221021-100731.jpg202210/43/25/160345-20221014172806-img-2024.jpg

202210/43/25/160512-20221014172738-img-2020.jpg