Grand Marina Sài Gòn | Tòa Sea | Mặt bằng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Các tòa tại Grand Marina Sài Gòn

   


Mặt bằng, layout căn hộ tại Tòa Lagoon


Mặt bằng tầng

Về đầu trang

202301/01/02/141417-8.jpeg202301/01/02/141219-2.jpeg

202301/01/02/141218-1.jpeg

202301/01/02/141216-3.jpeg


Layout căn hộ

Về đầu trang

202301/01/02/141213-1-01.jpeg

202301/01/02/141213-2-01.jpeg

202301/01/02/141214-3-01.jpeg

202301/01/02/141214-4.jpeg

202301/01/02/141215-5.jpeg

202301/01/02/141216-6.jpeg

202301/01/02/141216-7.jpeg

202301/01/02/141212-8.jpeg