Grand Marina Sài Gòn | Tòa Lake | Mặt bằng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Các tòa tại Grand Marina Sài Gòn

   


Mặt bằng, layout căn hộ tại Tòa Lake


Mặt bằng tầng

Về đầu trang

202301/01/02/141417-8.jpeg

202301/01/02/135358-1.jpeg202301/01/02/135359-2.jpeg

202301/01/02/135355-3.jpeg

202301/01/02/135357-4.jpeg

202301/01/02/135352-5.jpeg

202301/01/02/135354-6.jpeg

202301/01/02/135350-7.jpeg202301/01/02/135351-8.jpeg

202301/01/02/135347-9.jpeg

202301/01/02/135346-11.jpeg


Layout căn hộ

Về đầu trang

202301/01/02/135342-5-01.jpeg

202301/01/02/135338-9-01.jpeg

202301/01/02/135337-8-01.jpeg

202301/01/02/135335-11-01.jpeg

202301/01/02/135334-10-01.jpeg

202301/01/02/135333-12.jpeg

202301/01/02/135331-13.jpeg