Grand Marina Sài Gòn | Tòa Lagoon | Mặt bằng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Các tòa tại Grand Marina Sài Gòn

   


Mặt bằng, layout căn hộ tại Tòa Lagoon


Mặt bằng tầng

Về đầu trang

202301/01/02/141417-8.jpeg

202301/01/02/141843-1.jpeg

202301/01/02/141844-2.jpeg

202301/01/02/141845-3.jpeg


Layout căn hộ

Về đầu trang

202301/01/02/141841-1-01.jpeg

202301/01/02/141841-2-01.jpeg

202301/01/02/141842-3-01.jpeg

202301/01/02/141842-4.jpeg